. . .
 Witaj   przybyszu...
...na tej skromnej stronie domowej. 
. . .